LCD Plochy

Všeobecné informace


 

Reklamní sdělení na LCD mediích Vás osloví v okamžiku, kdy jste připraveni jej přijmout.

Čas strávený aktivitami mimo domov je v současné době takřka dvojnásobný.

Správné umístění nosičů v atraktivní lokalitě přímo úměrně zvyšuje reklamní zásah.

Efektivita inzerce v LCD mediích výrazně převyšuje statické exteriérové řešení.

Výborný poměr ceny x efektivity

Kalkulace


 

Cenová kalkulace pro klienta do 24 hodin.

Aktualizace v případě správného formátu do 24 hodin.

Možnost využití jednotlivých ploch pro různé kampaně.

 

 

Přehrávání


 

Informace pro přípravu vstupů naleznete v sekci "Ke stažení".

Každý spot před spuštěním testujeme.

Plná technická podpora.

Možnost změny nastavení v průběhu kampaně.

 

 

Technická specifikace


 

Počet: 12 LCD ploch na frekventovaných místech v rámci Hl. m. Prahy

Formát: 55“ a 75“ LCD obrazovky

Vysílání: 24/7

Délka video spotu: doporučená délka 10s

Maximální počet klientů na LCD: 6

Minimální garantovaný počet spotů na jedné LCD obrazovce: 1440