CLV Plochy

Všeobecné informace


 

Reklamní sdělení v CLV panelech Vás osloví v okamžiku, kdy jste připraveni jej přijmout.

Čas strávený aktivitami mimo domov je v současné době takřka dvojnásobný.

Správné umístění nosičů v atraktivní lokalitě přímo úměrně zvyšuje reklamní zásah.

Výborný poměr ceny x efektivity.

Kalkulace


 

Cenová kalkulace pro klienta do 24 po schválení rozmístění.

Možnost využití jednotlivých ploch pro různé kampaně.

Velký dosah za rozumné náklady.

 

Tiskové podklady


 

Informace pro přípravu vstupů naleznete v sekci Ke stažení.

Plná technická podpora, včetně dokumentace.

S případě technických problémů rychlá návštěva technika.

 

Technická specifikace


 

7 druhů marketingových nosičů - panelů

Outdoorové nosiče

Indoorové nosiče

Druhy nosičů, včetně fotodokumentace ZDE.